Informácie pre návštevníkov

Krajský šachový zväz Žilina riadi a organizuje vo svojej pôsobnosti šachové súťaže družstiev a jednotlivcov, dospelých a mládeže.