Informácie o nás

Dňa 3.5.2015 sa v Ružomberku konala Konferencia 
Krajského šachového zväzu Žilina. 
Konferencia si zvolila:
Výkonný výbor KŠZ 
predseda - Pavol Sedláček
členovia - Andrej Gajdošík, Juraj Ivan, Karol Pekár, Darina Vaneková.
Kontrolnú komisiu:
predseda - Peter Paleček
členovia - Jaroslav Valíček, Daniel Poštek.